Els nous requisits per a la convocatòria de les oposicions a Mossos són els següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent * o qualsevol altre de nivell superior.
 • Tenir 18 anys.
 • Posseir el nivell C1 de català.
 • Estar en possessió del permís de conduir B.
 • Els aspirants que acreditin tenir el nivell requerit estaran exempts de realitzar la prova de coneixements del català.
 • No estar inclòs en el quadre d'exclusions mèdiques de la convocatòria.

NOVETAT: a la convocatòria de 2019 ja no tenim requisit d'alçada mínima. 

* Estudis equivalents al batxillerat a efectes laborals:

 • Tenir un Grau Mitjà (ser Tècnic de FP o d'Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu) o tenir el títol de Tècnic Auxiliar de la Llei 14/1970 LGE.
 • FP II o Cicle formatiu de Grau Superior.
 • ESO + prova d'accés a grau superior i / o universitat per a majors de 25 anys.
 • Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris. 

Si no compleixes amb els requisits d'estudis podem ajudar-te: