OPOSICIONS ALS MOSSOS D'ESQUADRA La Generalitat de Catalunya té previst convocar 500 places al 2017

Institut Numància Formació t’ofereix la millor preparació per aconseguir el teu objectiu, SER MOSSO D’ESQUADRA. Disposaràs d’un ampli equip de professionals que t’ajudaran en tots els àmbits per a la teva preparació, en torns de matins i / o tardes i intensius en dissabtes en els nostres centres de Barcelona i Sabadell.

  REQUISITS

- Tenir la nacionalitat espanyola.

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o equivalent.

- Haver complert 18 anys i sense haver complert 35.

- Tenir una alçada mínima d'1.65 els homes i 1.60 les dones.

- Sense haver estat condemnat per cap tipus de delicte.

- Posseir el permís de conduir vehicles de la categoria B.

- Posseir el nivell B de català. Els aspirants que acreditin tenir el nivell requerit estaran exempts de realitzar la prova de coneixements del català.