La Generalitat de Catalunya ha ofertat 750 places de Mossos d'Esquadra. Publicat al DOGC nº 7776 de data 28/12/2018 i pots consultar la convocatòria en aquest enllaç.

Els Mossos d’Esquadra són un cos relativament jove que ha anat adquirint diverses competències al llarg dels anys, per exemple: la seguretat ciutadana, la vigilància dels espais públics, també té competències com a policia administrativa i judicial. En un futur anirà adquirint més competències.

Institut Numància Formació t’ofereix la millor preparació per aconseguir el teu objectiu, SER MOSSO D’ESQUADRA. Disposaràs d’un ampli equip de professionals que t’ajudaran en tots els àmbits per a la teva preparació, ja sigui presencial, semipresencial o online:

  • Professors de dret que et prepararen els àmbits institucionals.
  • Professors d’història que et preparen els àmbits d’història I geografia de Catalunya.
  • Psicòlegs col·legiats que et preparen els test de personalitat i l’entrevista personal.
  • Pedagogs que t’ajudaran amb el teu estudi.
  • Campus virtual.
  • Preparador físic.
  • Etcètera.

T’oferim tot el que necessitis per aconseguir el teu somni. Sens lloc a dubte, som el teu centre d’estudis.

EN LA MODALITAT PRESENCIAL TAMBÉ DISPOSES D'UN GRUP ELS DISSABTES PERQUÈ ET PUGUIS PREPARAR I TAMBÈ UN INTENSIU A L'ESTIU.